Pełna klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(@)decerto.com.

Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, aż do jej zakończenia następnie przechowywane przez okres 36 miesięcy po jej zakończeniu celem zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, skontaktujemy się z Panem/Panią w dogodnym dla Pana/Pani terminie w przyszłości z ofertą pracy.

Wyrażenie zgody na przyszłe rekrutacje jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć w niej udział. Brak zgody na przyszłe rekrutacje, nie wyklucza Pana/Pani z udziału w obecnej rekrutacji, której dotyczy przesłana aplikacja.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

  • Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja.zgody(@)decerto.com, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. F RODO, za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja.zgody(@)decerto.com,, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Decerto Sp. z o.o.