Regulamin

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@decerto.pl.

Dane zbierane są dla potrzeb odpowiedzi na przesłane zapytanie, w szczególności celem przedstawienia oferty Decerto. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Decerto. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym powyżej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

  • Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: zgody-rodo@decerto.pl, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania współpracy między reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, a Decerto Sp. z o.o.