INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@decerto.com .

Wyrażając zgodę na jeden proces rekrutacyjny, dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany – następnie dane zostaną trwale usunięte.

Wyrażając zgodę na przyszłość, dane osobowe będą przetwarzane są przez okres 5 lat od dnia przekazania danych.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych prosimy o wysłanie takiej informacji na adres e-mail: rekrutacja.zgody@decerto.com. Wycofanie zgody oznacza trwałe usunięcie danych z bazy kandydatów.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
• Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja.zgody@decerto.com przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
• Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. F RODO, za pośrednictwem adresu e-mail: rekrutacja.zgody@decerto.com, a także prawo do przenoszenia danych.
• Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Decerto Sp. z o.o.