Frontend Developer

O PROJEKCIE

Zespół:

Aktualnie 5-osobowy.


Charakter pracy:

Praca przy projektach dla firmy ubezpieczeniowej.

Planowany start współpracy: Lipiec 2021.

Praca w modelu hybrydowym (zdalnie/Warszawa Centrum).

Zadania:

- Współtworzenie i programowanie warstwy frontend dla systemu PAK.

- Współudział w opracowaniu koncepcji rozwiązania dla inicjatywy biznesowej.

- Zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania.

- Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentacji technicznej systemów informatycznych.

- Stabilizacja wdrożonych rozwiązań.

- Zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami.

KOMPETENCJE

- Minimum 3 lata doświadczenia.

- Pisanie modułowych aplikacji w Angularze.

- Umiejętność pracy w zespole.

- Umiejętność pracy z Jira.

- Umiejętność pisania aplikacji SPA (Single Page Applications).

- Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metodyki SCRUM (daily, reviews, retro).

- Na plus doświadczenie w pracy z aplikacjami w Angularze z użyciem zachowania jej stanu (Redux).

OFERTA

- Współpraca B2B do 115zł/godz. netto.

- Praca w modelu hybrydowym (zdalnie/Warszawa Centrum).

- Budżet rozwojowy 1 500,- pln netto / rok.

- Finansowane certyfikaty Oracle i Microsoft.

- Opieka medyczna, Karta sportowa i Ubezpieczenie na życie.

- Wewnętrzne szkolenia techniczne (i nie tylko).

- Płaska struktura, wpływ na działania firmy.

- Innowacyjne programy wyjazdów integracyjnych.

Kontaktujemy się z każdym Kandydatem i zawsze dajemy feedback!

Poznaj nas i dołącz do #DecertoTeam

JAK APLIKOWAĆ?

Wystarczy, że wyślesz nam Twoje CV na adres praca(@)decerto.pl

Prosimy o dodanie w CV klauzuli o treści:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w moim CV przez Decerto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby procesu rekrutacyjnego na stanowisko [prosimy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja] oraz na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, także w przypadku prowadzenia ich w kolejnych latach.

Zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych jest dobrowolna.
Można wyrazić zgodę jedynie na aktualny proces rekrutacyjny, którego dotyczy aplikacja.
Brak wyrażenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji nie spowoduje wykluczenia Twojej kandydatury z aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, spowoduje jednak brak możliwości kontaktu z Tobą w przyszłości.

W razie pytań dotyczących procesu rekrutacyjnego prosimy o kontakt mailowy: praca(@)decerto.pl.
Jeżeli chcesz otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu danych w obecnym lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja.zgody(@)decerto.pl.

Informacja o administratorze danych osobowych

JAK APLIKOWAĆ?

Wystarczy wysłać CV na adres praca(@)decerto.pl

Aplikując na powyższą ofertę pracy wyraża Pan/Pani zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o dołączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Decerto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowisko ………………….

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, aż do jej zakończenia następnie przechowywane przez okres 36 miesięcy po jej zakończeniu celem zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

Administratorem danych osobowych jest DECERTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 5.

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie zgłoszenia dotyczące wycofania zgody przyjmowane są pod adresem: rekrutacja.zgody(@)decerto.com ), ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod(@)decerto.com

Pełna informacja o administratorze danych osobowych

Dołącz do #DecertoTeam
Poznaj nas i aplikuj do Decerto
praca@decerto.pl